DESIGN AMBALAŽE

TEQUILA BARU

Nagrada: I mesto – konkurs kompanije Si & Si, Beograd 2011
Tequila Baru je proizvod modernog dizajna namenjen za alkoholno piće, čija svedena forma ambalaže pruža jedinstveno točenje tequile.
Materijal:
- telo (staklo - peskirano staklo)
- poklopac (plastika - tonirani klirit)
- čep (guma)

Način otvaranja ambalaže:
1. otvaranje sigurnosnih vratanaca
2. nakon otvaranja sigurnosnih vratanaca, poklopac se povlači unazad kako bi se oslobodio piramidalni gumeni čep
3. podizanjem poklopca podiže se i piramidalni gumeni čep, koji omogućava protok tečnosti van boce
4. sipanje se vrši po unutrašnjim ivicama flaše (upupčene piramide). Na obodu flaše se nalazi otvor za sprovođenje vazduha u flašu, čija je funkcija da potisne tečnost van boceINSPIRING RUM

Nagrada: III mesto – konkurs kompanije Si&Si, Beograd 2011
Inspiring rum je proizvod modernog dizajna namenjen za alkoholno piće, čija je forma inspirisana prvobitnim načinom pakovanja ruma.
Materijal:
- telo (staklo - tonirano staklo)
- poklopac (plastika - tonirani klirit)

Način otvaranja ambalaže:
1. rotacijom poklopca u desno, dolazi do poklapanja otvora na poklopcu sa otvorima na telu flaše. Na taj način se obezbeđuje sigurno točenje tečnosti
2. podizanjem poklopca povlači se dozer čija je funkcija da spreči podlivanje tečnosti prilikom točenja
3. vraćanjem poklopca , dozer se vraća u prvobitni položaj (kućište flaše)
4. rotacijom poklopca u levo, dolazi do smicanja otvora na poklopcu sa otvorima na telu flaše. Na taj način je onemogućeno isticanje tečnosti iz flaše
TEQUILA CASITA

Učešće - konkurs kompanije Si&Si, Beograd 2011
Tequila Casita je proizvod posebnog dizajna namenjen za alkoholno piće, čiji su elementi funkcijski i vizuelno objedinjeni sa ciljem da obezbede jedinstven način sipanja tequile.
Materijal:
- telo (staklo - tonirano staklo)
- kućište (plastika - tonirani klirit)
- čep (guma)

Način otvaranja ambalaže:
1. poklopac u zatvorenom položaju obezbeđuje zaptivenost flaše
2. izvlačenjem sigurnosnog poklopca gumeni čep i flaša stavljaju se u slobodan položaj
3. podizanje flaše u gornji položaj ( položaj za točenje)
4. vraćanjem sigurnosnog poklopca flaša se stavlja u položaj za točenje
ROYAL ECO FOOD ‘’GIFT’’ GAJBICE

Nagrada: I mesto – konkurs kompanije Royal Eco Food – Siepa, Beograd 2010
Gift gajbice su proizvod tradicionalnog dizajna namenjene kupcima koji u sebi nose duh starih vremena.
Pakovanje:
- gajbica sa dve teglice ( ljuti i blagi ajvar)
- gajbica sa tri teglice (ljuti, blagi ajvar i ljuti umak od šljiva)

Materijal:
- gajbice (drvo - čamovina, pamučna tkanina, plastika)
-teglice (porculan, tonirano staklo)
PARFEM PARADIGM

Koncept dizajn bočice za parfem Paradigm, 2018-2019
Inspiracija za ovo dizajnersko rešenje se ogleda u jednostavnim, fluidnim formama čija ergonomija obezbeđuje lako držanje i korišćenje proizvoda. Pored ergonomije-oblika, ovaj proizvod čini kombinacija prirodnih materijala kao što su staklo-aluminijum, čiji je rezultat ambalaža unikatnog izgleda.

 • “Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, ali žalim što nemaju svoje.”

  Nikola Tesla

 • "Mržnja pretvorena u električnu energiju mogla bi osvetljavati celi svet."

  Brain Rice, Lexix Private Limited.

 • "Sve što ti je u ovom životu potrebno su neznanje i samopouzdanje, i uspeh je zagarantovan."

  Mark Twain

 • "Izgleda nemoguće, dokle god se ne završi."

  Nelson Mandela

-